GDPR - PERSONUPPGIFTSHANTERING

Vi på Materiet AB värnar om våra kunders integritet och säkerhet. Nedan förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och vad du har för rättigheter gentemot oss.

När du blir kund hos oss på Materiet AB (Org nr 556761-8284) accepterar du den behandling av personuppgifter som beskrivs nedan. Materiet AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi hanterar om dig som kund.
 

HUR HANTERAR MATERIET AB MINA PERSONUPPGIFTER?

Materiet AB registrerar och hanterar personuppgifter i de fall då det krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig som kund på bästa sätt och när vi är skyldiga att behandla personuppgifter enligt lag. Uppgifterna lagras så länge vi behöver dem för att möta ovanstående krav.
 

VILKEN INFORMATION OM DIG SAMLAR VI IN OCH VARFÖR?

I samband med att du beställer en tjänst av Materiet AB behöver vi följande uppgifter:

  • Namn
  • Organisationsnummer/personnummer
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Fakturaadress
  • Leveransadress

Vi hanterar och sparar dessa uppgifter för att kunna fakturera dig som kund på ett korrekt och lagenligt vis.

När du som kund väljer att ange specialkost/allergier hanteras denna information utan att kopplas till specifik individ och anges endast i orderbekräftelse, följesedel och eventuella PM.

Vi kan komma att skicka ut e-post till samtliga kunder, till exempel meddelanden om driftstörningar eller ändringar i användarvillkor. Sådana meddelanden skickas till den e-postadress kunden angett.

Vi kan även skicka e-post med veckomenyer eller annan information som vi tror är relevant för dig som kund. Du kan alltid avsäga dig från sådana utskick från oss genom att klicka på "avprenumerera/unsubscribe" i slutet av varje e-postutskick.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER

När du kontaktar Materiet AB via telefon eller e-post sparas de personuppgifter du själv anger. Detta inkluderar utöver den e-postadress du mailar oss från även personuppgifter i textformat, som till exempel ett telefonnummer du önskar bli uppringd på. Vi sparar informationen för att kunna erbjuda en personlig och relevant service vid framtida kontakttillfällen.

Du kan även kommunicera med Materiet AB genom sociala medier. När du gör det gäller respektive plattforms dataskyddspolicy (eller motsvarande policy). Vi använder sociala medier och den information du uppger hanteras i nivå med vad vi enligt deras policy tillåts göra.
 

VILKA RÄTTIGHETER HAR JAG SOM KUND?

Som kund hos Materiet AB har du alltid rätt att ta del av den information vi sparat om dig. Du har rätt till en gratis export av data per år. Din förfrågan skickar du till hej@materiet.com och vi hanterar den vanligtvis inom 30 dagar. Om vi märker att det kommer att ta längre tid blir du informerad om varför och om några andra hinder föreligger. Du har även rätt att be oss ta bort all information vi har sparad om dig (Rätten att bli bortglömd). Notera att vi på grund av Bokföringslagen (1999:1078) och andra relevanta lagar ibland måste spara information även efter att en sådan förfrågan har hanterats.
 

TILLSYNSMYNDIGHET

Om du vill framföra klagomål som rör Materiet ABs hantering av personuppgifter är det tillsynsmyndigheten Datainspektionen du ska vända dig till. Du hittar deras kontaktuppgifter på datainspektionen.se

 

Senast uppdaterad: 23/5 - 2018