AFFÄRSIDÉ

“Materiet levererar mat till alla tillfällen för såväl stora som små företag, samt till privatpersoner. Vi levererar sju dagar i veckan till hela Storstockholm och erbjuder de mest kundanpassade och prisvärda produkterna som marknaden har att erbjuda”.

KVALITÉTSPOLICY

Materiet ska vara med och följa riktlinjerna inom kvalitéts- och miljöområdet i regionen för cateringföretag. Materiet ska till fullo uppfylla kundens behov och förväntningar vid varje leverans beträffande avtalat innehåll och leveranstid.

KONKRET INNEBÄR POLICYN:
Att ansvar för kvalitén i våra produkter och tjänster tydligt tas i vår organisation och att kvalitén ligger i nivå med den som kunden efterfrågar.

Att samtliga leveranser och kundkontakter ska utföras på ett sätt som gör att varje uppdrag kan tjäna som en referens.
För oss är kvalitén den största garantin för vårt fortsatta verksamhet vilket innebär att vi återför alla typer av avvikelser i syfte att ständigt förbättra oss.